Vallas en Sabaneta
Polideportivo Sabaneta (occ-orie)NUEVA

Polideportivo Sabaneta (orie-occ)NUEVA

Parque de Sabaneta (orie-occ)NUEVA

Unidad Deportiva Zona Sur 1 (occ-orie)NUEVA

Unidad Deportiva Zona Sur 2 (orie-occ)NUEVA

Valla Mayorca1 NUEVA

Valla Mayorca2 NUEVA

Valla Aves Maria (Occi-Ori )NUEVA

Valla Aves Maria (Ori-Occi)NUEVA

Valla Alma Llanera (OCC-OR)NUEVA

Valla Entrada Sabaneta (OCC-OR)NUEVA